{literal} {* *}

Parostrojní továrna Václava Jíši na kuřácké náčiní

 

Továrna s parním pohonem byla ve Zbiroze založena roku 1876. Vyráběly se zde dýmky, špičky, troubele a jiné kuřácké potřeby, které se těšily světové pověsti. Výrobky získávaly na různých výstavách čestná ocenění. Například v roce 1889 tři čestné diplomy v Paříži, v Praze v roce 1891 státní medaili, v roce 1895 zlatou medaili a stříbrnou medaili v Kolíně nad Rýnem. Kopie těchto čestných medailí byly umístěny na továrně. Výroba zanikla v roce 1921 úmrtím majitele Václava Jíši.Ze vzpomínek J. Belšána, zaměstnance V. Jíši
"Továrnu Václav Jíša založil sám z naspořených 100 zlatých. V počátcích to byla dílna se dvěma třemi dělníky. Jeho bratr Josef, truhlář, začínal s ním jako pomocník. Původní dílna byla v domě Ign. Razíma ve Zbiroze -Zámostí, pak v sousedství postavil zděnou továrnu a dům. Vedlo se mu velmi dobře. Měl peníze a byl podnikavý. Vyučen soustružnictví nebyl, ale od strýce Soukupa se naučil nejpotřebnější věci. Dělali v počátku pouze troubele. Postupně se zlepšoval a rozšiřoval, přijal odborníka Kužela z Domažlic. V té době přijímal učně. Dělaly se také cigaretové špičky. Měl své cestující, kteří se zbožím po kraji obchodovali. Dvakrát ročně jezdil na výstavu do Lipska, kde získal odběratele i vyznamenání. Ale i jinak se zúčastnil v cizině výstav se svým zbožím. Tak vzrostla dílna na 6 zaměstnanců. Dělnictvo si poměrně vydělalo. Napřed se dělalo 11 hodin denně, později 10 hodin. Před 1. světovou válkou tam bylo až 50 dělníků. I ženy byly ojediněle zaměstnány..."

Josef Belšán se začal učit u Václava Jíši v roce 1892, v té době pracovalo v továrně přibližně patnáct dělníků a čtrnáct učedníků. Z dílny vyrostla továrna.
Václav Jíša zemřel v roce 1921.

Vdova pověřila vedením továrny bývalého obchodního zástupce, počet zaměstnanců klesl na šest, chyběla však pevná ruka zakladatele. Výroba skončila v roce 1926. Objekt vdova Jíšová prodala sedlákovi. Parní stroje vystřídaly stáje. Na soukromém se tu sedlačilo ještě do počátku padesátých let, než se nastěhovalo do objektu JZD. Když v devadesátých letech odešlo, potomci původního majitele již zemědělskou činnost neobnovili.

Z archivu vybrala Mgr. Dagmar Viletová

Zbirožský dvůr

V roce 2010 objekt manželé Kotvovi prodali novému majiteli. Rodí se nová etapa života dřívější parostrojní továrny Václavy Jíši. Kuřácké náčiní, které slavilo úspěchy na evropských trzích, již patří minulosti, pečlivě opatrovanou v samostatné expozici v Muzeu města Zbiroh.
Odkaz historie je však zavazující. V areálu bývalé parostrojní továrny vzniká nový projekt, který naváže na úsilí zakladatele, pracovitého, schopného a energií nabitého Václava Jíši.

Objekt získal nový název – Zbirožský dvůr. Revitalizace objektu je naplánována do tří etap a její završení je předpokládáno v roce 2016.

V roce 2011 byla zahájena první etapa: výstavba odpočinkového areálu, zahrnující park a část dvora, kde vzniká prostor pro sousedská setkávání místních i přespolních. Návštěvníci tu najdou klidné místo ke spočinutí, sportovní vyžití v přírodě pro děti, dospělé, nevyjímaje aktivní seniory. Pro nejmenší je postaveno unikátní dětské hřiště, turisté uvítají zázemí pro odpočinek, stejně tak úschovnu kol a zavazadel, toalety, stejně tak místo pro osvěžení.

 

 

 

 

Zpět
Zbirožský dvůr